Serafim de Sarov
Tatăl nostru,
Care eşti în ceruri,
Sfinţească-se Numele Tău,
Vie împărăţia Ta,
Facă-se voia Ta,
Precum în cer aşa şi pe pămȃnt.
Pȃinea noastră cea de toate zilele
Dă-ne-o nouă astăzi
Şi ne iartă nouă greşelile noastre,
Precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.
Şi nu ne duce pe noi în ispită,
Ci ne izbăveşte de cel rău.
Ca a Ta este împărăţia
Slava şi puterea
Ȋn numele Tatălui
Al Fiului
Al Sfȃntului Duh
Amin.